Rekordowa liczba cytowań naukowców Politechniki Opolskiej

26.05.2022
Fot. Politechnika Opolska

Naukowcy Politechniki Opolskiej byli w roku 2021 cytowani na całym świecie ponad 11 tysięcy razy. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 6,7 tysięcy i już wówczas była znacznie wyższa niż przed laty. Analizę przeprowadziła biblioteka politechniki w oparciu o bazę Web of Science Core Collection – informuje uczelnia.

Z analizy wynika, że 298 naukowców Politechniki Opolskiej w minionym roku było cytowanych 11 319 razy. Rok wcześniej liczba ta wynosiła 6,7 tysięcy i już wskazywała na silny rozwój naukowy uczelni bowiem w 2019 roku cytowań było ponad 30 proc. mniej, a sześć lat temu niespełna 2,7 tys. 

– Liczba cytowań jest wynikiem zwiększonej liczby publikacji w najważniejszych czasopismach naukowych świata, a to jest natomiast konsekwencją podniesionego poziomu realizacji badań naukowych, ich innowacyjności. To konsekwentnie realizowana strategia rozwoju naukowego Politechniki Opolskiej – mówi prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Więcej: https://wu.po.opole.pl/rekordowa-liczba-cytowan-naukowcow-politechniki-opolskiej/

 

jsz


Wydarzenia