Rektorzy warszawskich uczelni za edukacją klimatyczną

22.06.2022
GAIZKA IROZ/AFP/ East News

W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie podsumowano prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej. Konferencja Rektorów Uczelni Warszawskich (KRUW) zaprezentowała swoje stanowisko popierające edukacje klimatyczną.

Powszechna i systemowa edukacja klimatyczna ma kluczowe znaczenie dla zwiększania świadomości na temat zmiany klimatu i możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu człowieka na środowisko – czytamy w stanowisku KRUW.

Rektorzy zaapelowali „o wprowadzenie w Polsce powszechnej, rzetelnej i kompleksowej edukacji klimatycznej na wszystkich szczeblach nauczania”. 

Podkreślono, że realizacja tego celu wymaga ścisłej, partnerskiej i konstruktywnej współpracy między instytucjami rządowymi, samorządami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi, ugrupowaniami politycznymi, młodzieżą, rodzicami oraz środowiskiem naukowym i akademickim. 

Chcemy niniejszym wyrazić naszą gotowość do podjęcia tejże współpracy ze wszystkimi wyrażającymi taką wolę podmiotami – deklarują rektorzy warszawskich uczelni.

jp


Szkolnictwo wyższe