„Rozmowy na Spiszu. Antologia polskich tekstów gwarowych”

11.05.2023
IJP PAN

Nakładem Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukazała się książka Heleny Grocholi-Szczepanek pt. „Rozmowy na Spiszu. Antologia polskich tekstów gwarowych”. Publikacja jest zapisem żywej mowy, którą posługują się współcześnie mieszkańcy regionu. 

Książka powstała na podstawie nagranych wywiadów z respondentami w latach 2015-2018. Jak podkreśla Instytut Języka Polskiego PAN, ideą opracowania jest odnotowanie autentycznych wypowiedzi wraz ze wszystkimi elementami wynikającymi ze spontaniczności i niepłynności mowy oraz gwarowej wymowy. 

Teksty zapisane są znakami pisowni ogólnopolskiej, ale zachowują brzmienie gwarowe. Taka forma zapisu ułatwia korzystanie z opracowania każdemu czytelnikowi, a nie tylko wąskiej grupie specjalistów, znającej transkrypcję fonetyczną. 

Czytelnicy wraz z książką otrzymują dostęp do plików dźwiękowych, na podstawie których powstały teksty. Całość poprzedzona została wstępem omawiającym badania mowy w tym regionie, cechy gwary spiskiej oraz zasady zapisu. 

jp


Humanistyka