Rozstrzygnięto ostatnią rundę konkursu MINIATURA 6

14.11.2022
NCN

194 działania naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ostatniej rundzie konkursu MINIATURA 6. Badaczki i badacze przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, zrealizują staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze o łącznej wartości ponad 7,7 mln zł – informuje Narodowe Centrum Nauki.

Wśród podejmowanych przez laureatów konkursu tematów badawczych są między innymi zagadnienia dotyczące sposobów przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym oraz ochrony środowiska naturalnego. 

W obszarze nauk ścisłych i technicznych wyłoniono 67 laureatek i laureatów.  W dziale nauk o życiu nagrodzono 78 działań. W obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce grono ekspertów nagrodziło 49 osób.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej:
https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura6

jp


Badania i rozwój