Naukowcy z Lublina opracują specjalne czujniki dla autobusów wodorowych

16.11.2022
UMCS

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) prof. dr hab. Radosław Dobrowolski i prezes Zarządu MPK Lublin Tomasz Fulara podpisali porozumienie o współpracy dotyczące tworzenia systemów bezpieczeństwa w autobusach wodorowych przy wykorzystaniu kompetencji naukowców z UMCS.

Prezes Zarządu MPK Lublin wyjaśnił, na jakich aspektach będzie się skupiać współpraca zawiązana na mocy podpisanego porozumienia.

Mamy nadzieję, że naszą współpracę z UMCS rozpoczniemy od oceniania bezpieczeństwa wykorzystywania technologii wodorowej, a zakończymy na produkcji wodoru na miejscu u nas w zajezdni i zużywaniu go podczas jazdy w komunikacji miejskiej – powiedział Tomasz Fulara.

Dr hab. Paweł Mergo, prof. UMCS, kierownik Pracownik Technologii Światłowodów doprecyzował, że lubelska uczelnia zajmie się m.in. tworzeniem specjalnych czujników opartych na technologii światłowodowej, które będą monitorowały cały pojazd i jeżeli pojawi się nawet niewielki wyciek, to wtedy otrzymamy informację o zagrożeniu.

jp


Badania i rozwój