Rusza nabór wniosków do programu „Promocja języka polskiego”

04.05.2023
NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabór wniosków do programu „Promocja języka polskiego”. O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2023 r. 

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski. Dzięki finansowaniu przedsięwzięć budujących jakość kształcenia i prestiż języka polskiego jako obcego chcemy trwale wpływać na wizerunek Polski w świecie – podkreśla NAWA.

W ramach Programu finansowane są projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i jednocześnie skierowane do szerszego grona odbiorców. 

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim. Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie. 

Więcej:
https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego/ogloszenie

jp


Humanistyka