XXIII Wschodnia Szkoła Letnia

08.05.2023
UW

Do 20 maja 2023 r. można się zgłaszać do Wschodniej Szkoły Letniej, która organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Tegoroczna edycja Wschodniej Szkoły Letniej odbędzie się w dniach 30 czerwca – 16 lipca. Wydarzenie gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. 

Uczestnicy Szkoły nie mogą pochodzić z Polski. Szkoła przeznaczona jest dla słuchaczy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Bałkanów, Azji Środkowej i Kaukazu. Ma na celu umożliwienie poznania stanu nauki, nowych środowisk i wybitnych naukowców, zdobycie orientacji w zasobach archiwów i bibliotek polskich. Szkoła nie daje możliwości samodzielnej pracy badawczej, przygotowuje raczej słuchaczy do przyszłych, dłuższych pobytów naukowych w Polsce.

Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki. Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka bloków tematycznych do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów.

jp


Humanistyka