Ruszają kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS

20.06.2022
NCN

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS. Można w nich składać wnioski o finansowanie nowatorskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz takich, które mają na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Badaczki i badacze mogą uzyskać łącznie 140 mln zł na swoje projekty. Budżet konkursu SONATA BIS 12 wynosi 120 mln zł, a  MAESTRO 14 – 20 mln zł.

Konkurs MAESTRO 14 kierowany jest do doświadczonych naukowców, planujących prowadzić pionierskie badania, w tym również interdyscyplinarne, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy i których efektem mogą być odkrycia naukowe. 

W konkursie SONATA BIS 12 można składać wnioski o finansowanie projektów, które mają na celu utworzenie nowego zespołu, prowadzącego badania o charakterze podstawowym. 

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro14

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis12

jp


Badania i rozwój