Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w konsorcjum projektu Re-Livestock

20.06.2022
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konsorcjum z udziałem wydziału medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zrealizuje projekt Re-Livestock. Prace 25 jednostek naukowych i przedsiębiorstw produkcji zwierzęcej z 11 krajów będą finansowane z Programu Ramowego Horyzont Europa – informuje uczelnia.

Głównym celem projektu Re-Livestock jest opracowanie narzędzi pozwalających na redukcje emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez zwierzęta hodowlane oraz poprawę odporności zwierząt na efekty zmian klimatycznych (np. stresu cieplnego). Budżet pięcioletniego projektu to 9,5 mln euro, z czego prawie 0,5 mln trafi do UPP.

– Grant jest owocem wieloletniej współpracy pomiędzy wydziałem medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach oraz Wageningen University w Holandii, w ramach której poszukujemy łączących nas tematów badawczych pod kątem aplikowania o środki na badania – mówi dr hab. Marcin Pszczoła, odpowiedzialny za reprezentowanie poznańskiej uczelni w konsorcjum projektu.

Więcej: https://puls.edu.pl/nauka-i-badania/grant-dla-wydzia-u-medycyny-weterynaryjnej-i-nauk-o-zwierz-tach-w-programie-horyzont

 

jsz


Badania i rozwój