Stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych Polskiej Akademii Nauk

06.07.2021

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) Polskiej Akademii Nauk (PAN) ogłosił nabór wniosków w programie stypendialnym na rok akademicki 2022-2023. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2021 roku.

W konkursie Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt PAN 12 badaczy z zagranicy otrzymuje stypendia, dzięki którym może prowadzić prace naukowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w instytucie PIASt. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: senior (8 stypendiów) i junior (4 stypendia). O finansowanie mogą także ubiegać się polscy badacze, którzy w ciągu ostatnich trzech lat nie pracowali naukowo w Polsce dłużej niż 6 miesięcy.

Jak podkreśla PAN, Instytut PIASt to międzynarodowa przestrzeń współpracy naukowej. Badacze prowadzą w nim przedsięwzięcia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, w tym projekty przekrojowe w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem działań instytutu jest promowanie wymiany naukowej i intelektualnej oraz utworzenie międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty składającej się z badaczy, którzy zbierają się na okres roku akademickiego, by dyskutować i wymieniać poglądy.

Więcej:
www.piast.pan.pl

jp


Humanistyka Wydarzenia