Superkomputer pomoże w symulacji sekularyzacji współczesnych społeczeństw

14.07.2021

Na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB) został zainstalowany superszybki komputer Thor, który posłuży do komputerowych symulacji sekularyzacji współczesnych społeczeństw. Międzynarodowym projektem badawczym, w ramach którego został on zakupiony, kieruje prof. UwB Konrad Talmont-Kamiński. Projekt prowadzony jest we współpracy z norweskim centrum badawczym NORCE.

Jak informuje UwB, badacze będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego w niektórych społeczeństwach postępuje zeświecczenie, czemu ich mieszkańcy coraz rzadziej identyfikują się z jakimikolwiek religiami, od czego zależą i do czego mogą prowadzić takie zmiany. Do ustalenia i opisania mechanizmów poznawczych i kulturowych, które leżą u podstaw tych ważnych społecznych przemian, naukowcy wykorzystają zaawansowane metody komputerowego modelowania wieloagentowego.

Autorzy badań będą musieli przeprowadzić wiele tysięcy symulacji, które pokażą wpływ poszczególnych zmiennych na poziomie społecznym, takich jak skład lub struktura modelowanych społeczeństw, na badane aspekty sekularyzacji. Przy tak dużych, skomplikowanych modelach oznacza to ogromne ilości obliczeń. Nie byłyby one możliwe bez komputera o bardzo dużej mocy obliczeniowej.

jp


Humanistyka Nauki techniczne