Sztuczna inteligencja wspomoże diagnostykę onkologiczną

09.03.2023
OPI PIB

Świętokrzyskie Centrum Onkologii (ŚCO) i Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) podpisały porozumienie dotyczące realizacji wspólnych projektów naukowych. Dzięki nawiązanej współpracy realizowane będą wspólne inicjatywy, mające na celu wspomaganie diagnostyki onkologicznej. 

W ramach zawartego porozumienia, realizowany będzie projekt wspierający polskie środowisko nauki. Zakłada on m.in. przygotowanie otwartego zbioru cyfrowych obrazów histopatologicznych prostaty. 

W ramach porozumienia, obie strony zobowiązały się do prowadzenia badań naukowych oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych m.in. w zakresie opracowania referencyjnych zbiorów danych do badań nad metodami wspomagania diagnostyki, które uwzględniają możliwie szeroki zakres dostępnych typów danych (np.: histopatologiczne, radiologiczne, kliniczne). 

Zdecydowano także, że ŚCO i OPI wspólnie będą publikować w uznanych magazynach naukowych, a także będą ubiegać się o finansowanie wspólnych projektów w ramach konkursu ofert na wyłonienie zespołów badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

jp


Medycyna i biotechnologia