Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

13.03.2023
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego odbyło się uroczyste otwarcie Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Centrum dysponuje symulatorem karetki, pracownią umiejętności chirurgicznych i technicznych, salą laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, szpitalnym oddziałem ratunkowym, salą intensywnej terapii, blokiem operacyjnym z pracownią anestezjologiczną, salą porodową.

Krakowscy studenci mają możliwość ćwiczenia w warunkach zbliżonych do realnych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie symulatorów pacjenta i wysokiej klasy sprzętu medycznego, na podstawie wystandaryzowanych scenariuszy. 

Wyposażenie Centrum umożliwia również symulowanie przypadków rzadkich i skomplikowanych, których przećwiczenie z udziałem prawdziwego pacjenta byłoby trudne bądź niemożliwe. Systemy teleinformatyczne umożliwią analizę i omówienie przebiegu zajęć, zweryfikowanie błędów i wyciągnięcie wniosków na przyszłość. 

jp


Medycyna i biotechnologia