Trwają prace nad utworzeniem Narodowego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

23.12.2022
Tomasz Kawka/East News

Konsorcjum naukowe z udziałem Politechniki Śląskiej zmierza do utworzenia Narodowego Centrum Badań i Wdrożeń Odnawialnych Źródeł Energii. Jego działalność opierałaby się na wykorzystaniu koncepcji tzw. żywego laboratorium – informuje uczelnia.

Konsorcjum, które ma na celu wyjście naprzeciw transformacji energetycznej w naszym kraju, tworzą Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Instytut Energetyki w Warszawie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Istotą Centrum jest wykorzystanie koncepcji tzw. żywego laboratorium – budowa nie tylko stanowisk badawczych w laboratoriach uczelni i instytutów, ale przede wszystkim powstanie demonstratorów w gminach i powiatach. Oznacza to żywą interakcję zastosowanych nowych technologii z jednej strony, i wyników badań eksploatacyjnych i wdrożeniowych – z drugiej, przy jednoczesnym udziale zainteresowanego podmiotu samorządu terytorialnego i przemysłu.

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/rozmowy-z-ministrami-w-sprawie-utworzenia-narodowego-centrum-badan-i-wdrozen-odnawialnych-zrodel-energii/

jsz


Nowoczesna gospodarka