Nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską obronioną na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

22.12.2022
Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Dr Mariusz Maziarz – autor rozprawy doktorskiej obronionej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – zdobył nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepsze prace doktorskie obronione w 2022 roku. Nagrodzona rozprawa nosi tytuł „The Philosophy of Causality in Economics: Causal Inferences and Policy Proposal”. 

– Laureata nagrodzono za wybitną pracę z filozofii ekonomii dotyczącą natury wnioskowania o ekonomicznych związkach przyczynowo – skutkowych oraz ich zastosowania w polityce gospodarczej. Praca przejawia głęboką wiedzę o teoriach ekonomicznych i krytycyzm ich analizy – czytamy w uzasadnieniu cytowanym na stronie uczelni.

Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie, osiągnięcia dające podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego lub doktora habilitowanego sztuki oraz za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i wdrożeniowej przyznawane są od 1994 roku.

Więcej: http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/26555/rozprawa_dra_mariusza_maziarza_wyrozniona_przez_prezesa_rady_ministrow.html#.Y6G7AXbMJPY

 

jsz


Nowoczesna gospodarka