Trzeci konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na polsko-ukraińskie projekty naukowe

02.03.2023
Bartlomiej Magierowski/ EastNews

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) organizuje trzeci konkurs w programie DLA UKRAINY. Dzięki tej inicjatywie naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami w celu realizacji wspólnych badań. Termin składania wniosków upływa 4 kwietnia 2023.

Program DLA UKRAINY został uruchomiony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w marcu ubiegłego roku.

W obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji na Ukrainę, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych sąsiadów tak, jak potrafimy najlepiej, czyli poprzez finansowanie badań naukowych. Chcieliśmy pomóc badaczom i badaczkom z Ukrainy, aby mogli kontynuować pracę naukową przerwaną lub mocno utrudnioną przez działania wojenne – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Program DLA UKRAINY jest skierowany do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie (niezależnie od narodowości), oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Więcej:
https://www.fnp.org.pl/oferta/program-dla-ukrainy/

jp


Badania i rozwój