Trzecie Włosko-Polskie Forum Aerospace w Warszawie 

01.12.2023
fot. Sieć Badawcza Łukasiewicz

Głównym celem forum było zacieśnienie dotychczasowej kooperacji i znalezienie nowych obszarów współdziałania na styku nauki i biznesu w zakresie lotnictwa i badań kosmicznych. Uczestnicy dyskutowali na temat modernizacji polskiego sektora lotniczego i bezpieczeństwa w Europie.

W trakcie Włosko-Polskiego Forum Andrzej Dybczyński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, podkreślał, że „w Łukasiewiczu nie tworzymy nauki tylko dla nauki, tworzymy naukę dla biznesu”. 

Ważnym uczestnikiem Forum był Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (ILOT). Podczas panelu z udziałem dyrektora Instytutu Lotnictwa Pawła Stężyckiego dyskutowano o tym w jaki sposób współpraca Polski i Włoch na różnych polach może przyczynić się do modernizacji i wzmocnienia polskich sił zbrojnych. 

Dyrektor podkreślił konieczność rozwoju produktów i technologii w oparciu o przemysł w Polsce. Jako przykład dobrej współpracy wskazał wieloletnie, globalne powiązania Łukasiewicz – ILOT w oparciu o aktywność w ramach EREA – Association of European Research Establishment in Aeronautics, IFAR – International Forum For Aviation Research, ASD – Aerospace, Security and Defence Industries Association of Europe oraz bardzo dobre kontakty z włoskimi firmami i instytutami badawczymi. 

jp 


Nowoczesna gospodarka