Turystyka zrównoważona – jedyne takie studia w Polsce

06.04.2022
Stanislaw Bielski/REPORTER

Na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (UŁ) od roku akademickiego 2022/23 uruchomiony zostanie w trybie stacjonarnym kierunek turystyka zrównoważona. To pierwsze i jedyne studia magisterskie o takim profilu na polskich uczelniach.

Kierunek turystyka zrównoważona będzie kształcić specjalistów zrównoważonego rozwoju w turystyce i rekreacji, określonych w rezolucji „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r. – informuje Centrum Promocji UŁ. 

W trakcie dwuletniej nauki studenci zapoznają się z narzędziami badawczymi, w tym z GIS (system informacji geograficznej).  

Wśród głównych przedmiotów wykładanych na kierunku turystyka zrównoważona znajdą się m.in.: problemy współczesnego świata, podstawy turystyki, globalne problemy turystyki, etyka zrównoważonego rozwoju, społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, polityki zrównoważonego rozwoju, dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w turystyce, strategie rozwoju turystyki. 

jp


Szkolnictwo wyższe