Umowa o współpracy Politechniki Krakowskiej z Muzeum Lotnictwa Polskiego

07.04.2022
Fot. Politechnika Krakowska

Wspólne badania naukowe i prace rozwojowe, organizacja szkoleń, wykładów otwartych i wizyt technologicznych, projekty dydaktyczne i promocyjne, wsparcie naukowych ekspertów dla ochrony lotniczego dziedzictwa, a także zainicjowanie prac nad uruchomieniem kształcenia w obszarze lotnictwa i astronautyki – to pola współpracy, którą podejmą w ramach podpisanego 5 kwietnia porozumienia Politechnika Krakowska (PK) i Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Dokument podpisali Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Tomasz Kapecki, prof. PK i prorektor PK.

Wspólne działania, realizowane będą m.in. w obszarze wiedzy teoretycznej i praktycznej, odpowiadającej profilowi działania wydziałów Politechniki Krakowskiej zaangażowanych we współpracę, a więc Wydziału Architektury, Inżynierii Lądowej, Mechanicznego oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki – mówi dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK. Jak dodaje, pogłębianie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wspieranie innowacyjności, transferu wiedzy i technologii stanowią podstawowe cele Politechniki Krakowskiej, wpisane w jej statutową misję.

jp


Nauki techniczne Szkolnictwo wyższe