Tytuł doktora honoris causa dla prof. Stefana Sokołowskiego

16.02.2021

Prof. dr. hab. Stefan Sokołowski z Instytutu Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie otrzymał tytuł doktora honoris causa nadany mu przez Instytut Fizyki Materii Skondensowanej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. 

Prof. Stefan Sokołowski jest pierwszym pracownikiem naukowym UMCS, reprezentującym nauki ścisłe, który uzyskał tytuł doktora honoris causa od zagranicznej instytucji naukowej. Nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój fizyki materii skondensowanej oraz wieloletniej i owocnej, polsko-ukraińskiej współpracy naukowej – informuje UMCS.

Prof. Stefan Sokołowski od ponad 50 lat jest związany z UMCS, w którym otrzymał tytuł magistra chemii (1973), stopień doktora habilitowanego (1987), tytuł profesora nauk chemicznych (1997), natomiast doktorat obronił w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (1977). Jego zainteresowania koncentrują się wokół zastosowań termodynamiki statystycznej do opisu różnych procesów fizykochemicznych, przede wszystkim zaś dotyczą one teorii płynów. 

jp


Szkolnictwo wyższe