Uniwersytet Gdański liderem projektu „Innovative competence in on-line higher education”

16.02.2021

Uniwersytet Gdański jest liderem projektu „Innovative competence in on-line higher education” (InCompEdu). Celem jest opracowanie metodologii i międzynarodowych narzędzi wspierania edukacji on-line. Projekt jest finansowany w ramach Programu Erasmus+.

Pandemia COVID-19 stanowi poważne wyzwanie dla szkolnictwa wyższego. Nagłe przejście na nauczanie on-line wystawia na próbę infrastrukturę uczelni i jest wyzwaniem dla nauczycieli akademickich, którzy nie mają doświadczenia w pracy w takich warunkach – czytamy w serwisie uczelni.

Celem naukowców jest opracowanie wspólnych, uniwersalnych rozwiązań w zakresie internetowych programów nauczania i narzędzi informatycznych do nauczania, które mogłyby być wykorzystywane nie tylko w ramach jednej uczelni lub kraju, ale o zasięgu międzynarodowym.

Konsorcjum projektu, poza gdańską uczelnią, tworzą University of  Turku (Finlandia), University of Primorska (Słowenia), University of Alba Iulia (Rumunia), University of Rome Tor Vergata (Włochy).

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/804/uniwersytet-gdanski-liderem-nowego-projektu-erasmus-partnerstwa-strategiczne

 

jsz


Szkolnictwo wyższe