Uczona z Warszawy zbada najsłynniejszy syndrom w psychologii

22.02.2018

Prof. Magdalena Żemojtel-Piotrowska z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, laureatka konkursu Narodowego Centrum Nauki otrzymała ponad 1,7 mln zł na stworzenie zespołu i badania nad jednym z najsłynniejszych syndromów w psychologii – narcyzmem.

-Podejmujemy próbę wyjaśnienia funkcjonowania społecznego różnych rodzajów narcyzmów – stwierdziła profesor  Żemojtel-Piotrowska w krótkim opisie projektu, dostępnym na stronie internetowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – stan wiedzy o nich potrzebuje solidnego uporządkowania, zarówno od strony teoretycznej jak i badawczej. Badania w dużym stopniu obejmą dane obserwacyjne i zobiektywizowane, jak np. analiza funkcjonowania osób narcystycznych w sieciach społecznych czy w związkach romantycznych. Całość uzupełnią badania międzykulturowe; w rożnych kontekstach i uwarunkowaniach kulturowych będzie weryfikowanie założenie o istnieniu czterech form narcyzmu.

Więcej:
http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/1265-wys…


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe Wydarzenia