Ukraiński naukowiec w Radzie Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

28.11.2022
Perspektywy

Prof. Mikhailo Zgurovsky, ukraiński uczony specjalizujący się w badaniach systemowych, rektor Politechniki Kijowskiej, były minister edukacji Ukrainy został powołany w skład Rady Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. 

To umiędzynarodowienie Rady odzwierciedla konsekwentne poszerzanie programu i działań Perspektyw w wymiarze europejskim i światowym, a jednocześnie ułatwia realizację nowych projektów podejmowanych w kontekście wojny w Ukrainie – podkreśla Fundacja w komunikacie.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, założona w 1989 roku, jest niezależną organizacją non-profit wspierającą edukację i promującą polskie uczelnie za granicą. W Radzie Fundacji zasiadają obecni i byli rektorzy polskich szkół wyższych oraz osoby publiczne zaangażowane w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce. Fundacja odgrywa znaczącą rolę w promocji STEM i kształcenia w dziedzinie IT wśród dziewcząt i kobiet.

Pracami Rady Fundacji kieruje prof. Bogusław Smólski, były rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

jp


Wydarzenia