Uniwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Czarnogóry 

23.03.2021

Uniwersytet Gdański podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Czarnogóry. Porozumienie zwiększy możliwości edukacyjne i badawcze studentów i wykładowców obu uczelni – czytamy w serwisie Uniwersytetu Gdańskiego.

Współpraca pomiędzy uczelniami będzie realizowana poprzez wymianę pracowników i studentów, dzielenie się dobrymi praktykami w zarządzaniu uczelnią, administracją oraz metodami badawczymi i dydaktycznymi. Ponadto uniwersytety będą organizowały wspólne projekty badawcze, kursy programów nauczania, sympozja, seminaria i konferencje.

Umowa o współpracy obejmuje także wymianę publikacji, materiałów i informacji w celach naukowych, edukacyjnych i informacyjnych. Obie uczelnie planują też wspólnie ubiegać się o wsparcie finansowe od organizacji krajowych i międzynarodowych dla działań i wymian. Umowa o współpracy opiewa na okres pięciu lat z opcją przedłużenia na kolejne pięć.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe