Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej rozpoczyna współpracę z Asseco Data Systems

23.03.2021

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie i Asseco Data Systems S.A – spółka należąca do grupy kapitałowej Asseco, szóstego największego producenta oprogramowania w Europie – podpisały porozumienie o współpracy. 

Współpraca obu partnerów opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowych, wdrożeniowych, edukacyjnych czy społecznych, aplikowaniu i realizacji wspólnych projektów informatycznych i współpracy w zakresie realizacji prac dyplomowych – licencjackich
i magisterskich, przewodów doktorskich w obszarze informatyki oraz przy realizacji doktoratów wdrożeniowych. 

Priorytetowe obszary kooperacji będę się koncentrować przede wszystkim na rozwijaniu zastosowań VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), nowych rozwiązaniach w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla szkolnictwa wyższego – informuje Magdalena Drwal z Centrum Prasowego UMCS.

jp


Szkolnictwo wyższe