Uniwersytet Gdański współtworzy wirtualny zielnik Pomorza

04.05.2021

Uniwersytet Gdański realizuje projekt „Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”. W ten sposób do wirtualnego zbioru trafi około pól miliona okazów roślin i grzybów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Zakłada połączenie czterech obecnie funkcjonujących zielników pomorskich (Herbarium Universitatis Gedanensis – UGDA, stanowiący własność Uniwersytetu Gdańskiego, Herbarium Slupensis – SLTC, własność Akademii Pomorskiej w Słupsku, Herbarium Stetinensis – SZUB, oraz Szczecińska Kolekcja Okrzemek SZCZ, stanowiące własność Uniwersytetu Szczecińskiego) w jeden wirtualny i udostępniony online zbiór zielnikowy.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego łączna wartość to ponad 25 mln. zł – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://ug.edu.pl/news/pl/1174/ug-tworzy-wirtualny-zielnik-herbarium-pomeranicum

 

jsz


Wydarzenia