Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dołącza do IBM Quantum Network Hub

09.12.2022
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) dołącza do IBM Quantum Network Hub. Uczelnia podpisała umowę członkowską z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) – operatorem polskiego węzła IBM Quantum Network Hub. PCSS to pierwsza instytucja w Europie Środkowej, która dołączyła do sieci.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymał już pozytywną opinię IBM co do zakresu swoich prac badawczo rozwojowych oraz projektów z zakresu obliczeń kwantowych. Fakt ten poprzedzał okres eksperymentów, realizowanych w ramach współpracy z PCSS, dzięki finansowaniu z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem eksperymentów prowadzonych przez zespoły UAM jest zidentyfikowanie obszarów zastosowań komputerów kwantowych. Można wyróżnić trzy główne grupy, tj. symulatory kwantowe (głównie fizyka i chemia), sztuczna inteligencja oraz optymalizacja. Wszystkie te grupy mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju nauki i gospodarki – czytamy w serwisie poznańskiej uczelni.

Więcej: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/uniwersytet-im.-adama-mickiewicza-w-poznaniu-dolacza-do-ibm-quantum-network-hub

 

jsz


Nauki techniczne