Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego pozyskał wyjątkową drukarkę 3D w metalu

09.05.2022
UKSW

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie zyskało nowoczesne urządzenie Aconity MINI do wytwarzania przyrostowego w technologii topienia laserowego w złożu proszku – potocznie nazywane drukarką 3D w metalu. 

Drukarka służyć będzie realizacji projektów w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW i jest pierwszą taką instalacją w naszej części Europy – informuje UKSW.

Aconity MINI, czyli drukarka 3D do metali, służy do  opracowywania parametrów procesu topienia laserowego w złożu proszku. Może ono wytwarzać obiekty metaliczne z powszechnie stosowanych w przemyśle stopów tytanu, aluminium czy stali, ale jego największą zaletą jest pełna otwartość umożliwiająca kontrolę dowolnego parametru i możliwość dostosowania wielu parametrów niedostępnych w innych urządzeniach produkcyjnych – wyjaśnia dr inż. Bartłomiej Wysocki z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW.

jp


Nauki techniczne