Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu sygnatariuszem Magna Charta Universitatum

22.09.2022
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przyjął nową wersją Magna Charta Universitatum . Nowa wersja dokumentu, opracowana w 2020 r. uwzględnia wyzwania współczesnego świata, globalny charakter działalności uniwersytetów, jednocześnie podkreślając ich rolę lokalną.

Magna Charta Universitatum to dokument, który zawiera zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej jako wytyczne dla dobrego zarządzania, niezależności badań naukowych i kształcenia wolnego od wszelkich wpływów politycznych i interesów ekonomicznych oraz odrzucenia nietolerancji. Te wartości przyjęło już 947 uniwersytetów z 94 krajów świata.

Uczestnictwo w Magna Charta Observatory ma na celu umocnienie roli uczelni poprzez wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy z innymi uznanymi uniwersytetami. Obserwatorium podejmuje działania na rzecz zapewnienia integralności pracy intelektualnej oraz naukowej w instytucjach i społeczeństwie – czytamy w serwisie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Więcej: https://www.umw.edu.pl/pl/aktualnosci/umw-sygnatariuszem-magna-charta-universitatum

 

jsz


Szkolnictwo wyższe