Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej sygnatariuszem Magna Charta Universitatum

21.09.2022
Akademia WSB

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej została sygnatariuszem dokumentu Magna Charta Universitatum. Podpisanie miało miejsce podczas konferencji „Universities engaging with Society in Turbulent Times” na Uniwersytecie w Bolonii, jednym z najstarszych ośrodków nauki i szkolnictwa wyższego na świecie – informuje uczelnia. 

W trakcie uroczystości niemal 100 delegacji reprezentujących kilkadziesiąt uczelni z całego świata, pod przewodnictwem rektora Uniwersytetu w Bolonii i prezydenta Magna Carta Observatory podpisało Magna Carta Universitatum 2020. W imieniu Akademii WSB symboliczny podpis złożyła dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prorektor ds. nauki i kształcenia.

Magna Charta Universitatum to jeden z najważniejszych dokumentów środowiska naukowego, zawierający zasady wolności akademickiej i autonomii instytucjonalnej. W środowisku uniwersyteckim dokument ten jest nazywany standardem przynależności do międzynarodowej społeczności, podzielającej te same wartości i cele akademickie. 

Więcej: https://wsb.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/akademia-wsb-sygnatariuszem-dokumentu-maga-charta-universitatum.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe