Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pierwszym polskim członkiem stowarzyszenia YERUN

02.02.2023
Arkadiusz Ziolek/East News

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu jest pierwszą polską uczelnią, która dołączyła do stowarzyszenia Young European Research Universities Network (YERUN). Wraz z 22 innymi szkołami wyższymi z całej Europy będzie uczestniczyć w kształtowaniu polityk europejskich w zakresie badań, innowacji i edukacji.

Sieć YERUN powstała w 2016 r. jako zrzeszenie młodych europejskich uczelni o podobnych celach i wartościach, takich jak otwartość, odpowiedzialność i inkluzywność. Podstawową misją stowarzyszenia jest kształtowanie środowiska szkolnictwa wyższego, w którym młode uczelnie mają rzeczywisty wpływ na jego rolę i charakter.

– Powitanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w YERUN to historyczny krok dla naszej społeczności. UMK jest silnym i konkurencyjnym partnerem, który bardzo wysoko ustawił poprzeczkę doskonałości badawczej w Polsce –  mówi sekretarz generalna YERUN, Silvia Gomez Recio cytowana w serwisie UMK.

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/w-sieci-badawczych-uniwersytetow

 

jsz


Szkolnictwo wyższe