Uniwersytet Morski w Gdyni zrealizuje projekt „Wykształcenie ma znaczenie”

27.06.2019

Uniwersytet Morski w Gdyni zrealizuje projekt „Wykształcenie ma znaczenie”. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – czytamy w serwisie uczelni.

W ramach projektu planowane jest utworzenie dwóch nowych specjalności (modułów): Dietetyka Kliniczna, oraz Manager Systemów Zarządzania – z programem, który będzie realizowany również w języku angielskim.

Ponadto planowane jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej poprzez uczestnictwo pracowników w szeregu specjalistycznych szkoleń. Dodatkowo zostanie wdrożony system informatyczny wspierający działania zarządcze na uczelni. Rozpoczęcie projektu nastąpi w czerwcu.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe