Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zbada wpływ źródeł pożywienia na zdrowie bocianów

22.11.2023
fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zdobył grant w wysokości ponad 1,6 mln zł na realizację projektu „Żerowanie na odpadach przez ptaki wędrowne: koszt czy zysk?”. Projekt ma na celu zbadanie wpływu antropogenicznych źródeł pożywienia na zachowania i zdrowie wędrownego gatunku ptaka – bociana białego.

Badania prowadzone będą przez trzy lata. Bociany białe, jako doskonały gatunek modelowy, zostaną poddane analizie pod kątem krótko- i długoterminowych konsekwencji korzystania z antropogenicznych źródeł pożywienia. Projekt zakłada badanie różnic w zachowaniu ptaków żerujących na naturalnych obszarach, terenach rolniczych oraz na składowiskach odpadów. 

Projekt zakłada monitoring populacji bociana, ocenę warunków lęgowych, badanie zdrowia piskląt oraz analizę wpływu żerowania na wysypiskach na różne aspekty życia ptaków. Wykorzystane zostaną nowoczesne technologie – fotopułapki, nadajniki GPS-GPRS-ACC, iButtony oraz analiza skracania się odcinków telomerowych DNA – informuje uczelnia.

Więcej: https://puls.edu.pl/nauka-i-badania/projekt-badawczy-erowanie-na-odpadach-przez-ptaki-w-drowne-koszt-czy-zysk-otrzyma

 

jsz


Medycyna i biotechnologia