Powstała baza danych medycznych dotyczących histopatologii

27.11.2023
Fot. Karol Makurat/REPORTER

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej we współpracy z Centrum Zdrowia Matki Polski stworzyli ogólnodostępną, cyfrową bazę unikatowych danych medycznych dotyczących histopatologii.

Do celów realizacji projektu MDB –  MEDICAL DATA BANK zostało udostępnionych ponad milion danych medycznych. 

Zebrane w ramach projektu dane powstały w wyniku analizy próbek moczu oraz krwi, przekazanych do wspólnie realizowanych badań przez jednostki badawcze w kraju. Zostały one zamieszczone na specjalnie utworzonej platformie www.

Dzięki temu projektowi możliwe stało się udostępnienie danych do analiz biometrycznych, a także do pracy dydaktycznej, samokształcenia lekarzy i tworzenia statystyk. Dodatkowo baza stanowi unikalne źródło informacji popularnonaukowej dla społeczeństwa. Przygotowane rozwiązanie posłuży rozwojowi diagnostyki onkologicznej, poprzez dalsze badania nad jednostkami chorobowymi. 

Więcej:
https://app.mdb.p.lodz.pl/

jp


Medycyna i biotechnologia