Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dołączył do olsztyńskiego Klastra Energii

11.07.2022
Artur Szczepanski/REPORTER

Osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2040 roku i poprawa środowiska naturalnego – takie cele stawia przed sobą olsztyński Klaster Energii, w skład którego wchodzi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie.

Decyzję o dołączeniu do Klastra, rektor UWM prof. Jerzy Przyborowski tłumaczył między innymi tym, że uczelnia jest jednym z największych konsumentów prądu w Olsztynie. 

Bardzo zależy nam na tym, aby wspierać wszelkie działania związane ze zrównoważonym korzystaniem z energii – mówił prof. Przyborowski, przypominając o realizowanej na UWM idei Green University. 

Rektor przypomniał, że na UWM działa centrum biogospodarki, które realizuje projekty badawcze, także europejskie. 

Pracuje ono nad najnowocześniejszymi technologiami produkcji energii nie tylko z biomasy, ale również z glonów – dodał prof. Przyborowski.

jp


Nowoczesna gospodarka