Coraz więcej studentów łączy naukę z pracą

11.07.2022
EAST NEWS

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) uruchomił na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki już siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA).

Nowe dane dostarczają nam ciekawych informacji na temat rynku pracy w Polsce. Dzięki systemowi ELA rozwijanemu w OPI PIB mamy możliwość sprawdzić, ilu absolwentów łączyło pracę ze studiami, a także jaka ich liczba pracowała przed rozpoczęciem studiów.

Z danych systemu ELA wynika, że coraz więcej osób rozpocznynających studia ma już za sobą doświadczenie pracy. Coraz więcej studentów również łączy naukę z pracą, zdobywając doświadczenie zawodowe w trakcie studiów.

Wśród absolwentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia najczęściej doświadczenie pracy przed studiami mieli absolwenci pielęgniarstwa oraz inżynierii bezpieczeństwa – mówi dr hab. Mikołaj Jasiński, ekspert OPI PIB.

Więcej:
https://www.ela.nauka.gov.pl

jp


Nowoczesna gospodarka