Uniwersytet Warszawski w stowarzyszeniu „4EU + European University Alliance e.V.”

19.04.2021

Rektorzy sześciu uniwersytetów członkowskich Sojuszu 4EU+, do którego należy Uniwersytet Warszawski, przyjęli  rezolucję o utworzeniu stowarzyszenia „4EU + European University Alliance e.V.”. Jego siedzibą będzie niemiecki Heidelberg – informuje UW.

By nadać współpracy w Sojuszu 4EU+ ramy prawne, uczelnie członkowskie postanowiły zarejestrować Sojusz jako stowarzyszenie not-for-profit z siedzibą w Heidelbergu. Będzie ono zarządzać wspólnymi funduszami 4EU+ i podtrzymywać stosunki prawne z osobami trzecimi w imieniu Sojuszu (dotyczące np. zatrudnienia pracowników 4EU+ czy umów z usługodawcami). Posłuży też jako platforma do przechowywania wspólnych danych. Stowarzyszenie będzie właścicielem wspólnie pozyskanych lub stworzonych zasobów (materialnych i niematerialnych).

W związku z utworzeniem stowarzyszenia w Heidelbergu powstanie Sekretariat Generalny 4EU+, który przejmie obowiązki centralnego biura Sojuszu w Paryżu. Sekretariat będzie oferował wsparcie wszystkim członkom Sojuszu i ułatwi wymianę doświadczeń oraz informacji.

Więcej:
https://4euplus.eu/4EU-12.html?news=12358&locale=en

jp


Szkolnictwo wyższe