Uniwersytet Zielonogórski przystąpił do Klastra GO GREEN

28.03.2024
fot. Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski przystąpił do Klastra GO GREEN, którego inicjatorem jest Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa. Izba chce w ten sposób wspomóc lubuskie firmy w pokonywaniu wyzwań związanych z nowymi wymaganiami i regulacjami Unii Europejskiej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Celem Klastra jest stworzenie sieci współpracy w sektorze ochrony środowiska oraz energii odnawialnej, zarówno spośród przedsiębiorstw jak i instytucji naukowych oraz badawczych.

Klaster efektywnie połączy i wykorzysta potencjał uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych oraz różnego rodzaju instytucji i podmiotów działających w tym obszarze. Do inicjatywy dołączyła także spółka Uniwersytetu Zielonogórskiego – Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://uz.zgora.pl/aktualnosci/uniwersytet-zielonogorski-partnerem-w-klastrze-go-green-3997.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka