Projekt z zakresu rolnictwa miejskiego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

28.03.2024
fot. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr Marta Sylla z Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu będzie kierować projektem FOODCITYBOOST z zakresu tzw. rolnictwa miejskiego. To europejskie przedsięwzięcie, realizowane w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa, ma poszerzyć wiedzę na temat wpływu różnych form rolnictwa miejskiego oraz związanych z nimi polityk i ram prawnych na społeczności.

Zgodnie z założeniami projekt ma dostarczyć zintegrowane narzędzia do rozwoju, oceny i monitorowania rolnictwa miejskiego w wielu środowiskach miejskich oraz skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, jakie rolnictwo to wywiera. 

Jednym z narzędzi będzie wielopoziomowa platforma współprojektowania (z przyjaznym dla użytkowników interfejsem), która będzie wspierać praktyków, a także umożliwi im dialog z decydentami i innymi zainteresowanymi stronami. Platforma ma też być źródłem informacji o wytycznych dotyczących wdrażania polityk lokalnych, regionalnych i europejskich.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/foodcityboost-zbadamy-rolnictwo-miejskie-4304.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka