VI edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego

02.02.2024
fot. BPI

Politechnika Warszawska (PW) zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego i przesyłania prac dotyczących zagadnień z obszaru działalności naukowo-technicznej patrona konkursu. Na zgłoszenia uczelnia czeka do 15 kwietnia 2024. 

Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach: za pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską), za pracę doktorską, za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne (nagroda może być indywidualna lub zespołowa).

Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień: procesów krystalizacji i rekrystalizacji; otrzymywania, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów; otrzymywania i właściwości stopów do łożysk ślizgowych; badania struktury metali i stopów; odkształceń sprężystych i/lub plastycznych metali i stopów; badań korozyjnych sprzężonych z badaniami wytrzymałościowymi; stopów metali lekkich, ich struktury, właściwości i zastosowań.

Więcej: https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Regulaminy/Regulamin-Konkursu-o-Nagrode-im.-Prof.-Jana-Czochralskiego

jp


Nauki techniczne