VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”

06.12.2022
ZOFIA I MAREK BAZAK / EAST NEWS

W dniach 28-30 listopada 2022 w Politechnice Białostockiej odbyła się VIII Konferencja Naukowa „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”. Tegorocznej edycji wydarzenia towarzyszyło hasło „Środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe jako obszar decyzji i działań”.

Tworzymy tę konferencję po to, a by szukać sposobu porozumiewania się różnych interesów. Sama tematyka jest bardzo pojemna, mówimy „turystyka”, a myślimy „turysta, mieszkaniec, ekologia, gospodarka, ochrona środowiska”. W tym kontekście, wartość tej konferencji to przede wszystkim łączenie różnych światów – planowania, ochrony przyrody i człowieka – podkreślał Adam Walicki, Prezes Instytutu Kronenberga, współorganizatora konferencji.

Podczas trzech dni spotkań, dziewięciu sesji i sześciu serii meet-up’ów wystąpili m.in.: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, przewodnicząca Państwowej Rady Ochrony Przyrody, dr Dominik Borek, dyrektor Departamentu Turystyki, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Jan Tabor, p.o. zastępca dyrektora Generalnego Lasów Państwowych .

jp


Wydarzenia