W brazylijskim Porto Alegre powstało Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II

21.03.2024
fot. KUL

W Porto Alegre odbyło się oficjalne otwarcia Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II. Zostało ono utworzone przez Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) wspólnie z Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Rio Grande do Sul (PUCRS). Wydarzenie inauguruje również działalność Centrum Polonijnego KUL w Brazylii i Ameryce Łacińskiej.

Centrum Badań nad Kulturą Polską im. Jana Pawła II jako jednostka akademicka za cel stawia sobie promocję i nauczanie języka polskiego, upowszechnianie historii i kultury polskiej w Brazylii oraz zabezpieczanie polskiego dziedzictwa kulturowego, obecnego w wielu miejscach tego kraju.

Jak podkreślił rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski, odbiorcą działań Centrum jest każda osoba, która chce podjąć wysiłek związany z nauką języka polskiego, poznaniem historii i kultury Polski. – To studenci Uniwersytetu w Porto Alegre, młodzież polonijna, a także inni studenci oraz młodzież brazylijska mająca jakiekolwiek związki z Polską – dodał rektor KUL.

jp


Humanistyka