Logopedia z Audiologią – jedyny taki kierunek studiów w Polsce

19.03.2024
fot. UMCS

Od 17 kwietnia będzie można rejestrować się na kierunek studiów Logopedia z Audiologią w Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. To jedyny tego typu kierunek studiów o profilu praktycznym w Polsce.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Katedry Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS (najstarszej w kraju placówki naukowej zajmującej się zaburzeniami mowy) i pracowników Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Instytut ten, pod kierunkiem prof. Henryka Skarżyńskiego, zdobył światową renomę w przywracaniu słuchu osobom niesłyszącym poprzez wszczepianie implantów ślimakowych. 

Jak podkreśla UMCS, absolwenci studiów otrzymują przygotowanie zawodowe spełniające europejskie standardy kształcenia logopedów, określone przez ESLA (European Speech and Language Therapy Association – Europejskie Zrzeszenie Terapeutów Mowy i Języka).

Są w pełni przygotowani do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy i słuchu na poziomie poradnictwa ogólnego w placówkach oświatowych (przedszkolach, masowych szkołach podstawowych i gimnazjach) i placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego (poradnie logopedyczne, poradnie audiologiczne, foniatryczne, otolaryngologiczne), domach pomocy społecznej. 

jp


Humanistyka