W Lublinie digitalizacja 3D zabytkowych szat liturgicznych

01.02.2024
fot. KUL

Politechnika Lubelska, Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej w Lublinie oraz Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Jana Pawła II rozpoczęły współpracę przy projekcie dotyczącym skanowania 3D szat liturgicznych. Jest to prawdopodobnie pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce – informuje KUL.

Digitalizacji 3D zostaną poddane zabytkowe eksponaty ze zbiorów lubelskich: 3 ornaty z Muzeum KUL oraz 3 sztuki szat liturgicznych z Muzeum Archidiecezjalnego.

Projekt będą realizowali m.in. pracownicy związani z „Lab 3D” Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej pod kierunkiem prof. Jerzego Montusiewicza. 

Cyfryzacja szat liturgicznych (ornatów, tunik oraz kap) zostanie wykonana w kilku technologiach: skanowania laserowego, skanowania w technologii światła strukturalnego oraz przy zastosowaniu fotogrametrii. 

Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad przydatnością i efektywnością poszczególnych technologii w procesie cyfrowego utrwalania obiektów, jakimi są np. szaty liturgiczne.

jp


Humanistyka