Blisko 2 mln zł dla Uniwersytetu w Białymstoku na projekty w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

01.02.2024
fot. MEiN

Na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB) realizowane będą kolejne dwa projekty z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH): literaturoznawczy i językoznawczy. Badacze z Wydziału Filologicznego oraz Katedry Teologii Prawosławnej zdobyli w sumie blisko 2 mln zł w konkursie „Dziedzictwo narodowe” – informuje UwB.

Pierwszym z projektów, zatytułowanym „Supraski antologion liturgiczny Mateusza Dziesiątego z 1507 roku – opracowanie naukowe i przekład na język polski najstarszego liturgicznego rękopisu z Supraśla”, pokieruje ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB z Katedry Teologii Prawosławnej. Dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia wynosi 988 391,30 zł.

„Dokończenie edycji Pism rozproszonych Tadeusza Micińskiego: dramaty, listy, powieści” – to tytuł drugiego projektu, jaki otrzymał dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w wysokości 930 426 zł. Będzie kontynuacją działań rozpoczętych w ramach wcześniejszego grantu z NPRH, realizowanego w latach 2015–2020. 

jp


Humanistyka