W Polskiej Akademii Nauk powstał Zespół ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych

07.09.2023
Piotr Kamionka/REPORTER

Przy Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (PAN) powołano Zespół ds. Komórek Macierzystych i Terapii Komórkowych, który jest odpowiedzią na potrzebę upowszechniania wiedzy w obszarze terapeutycznego potencjału komórek jako substancji czynnej produktów leczniczych. 

Od lat medycyna upatruje nowych narzędzi terapeutycznych, wspomagających dotychczasowe standardowe metody leczenia, w tym dotyczących terapii komórkowych z zastosowaniem tzw. komórkowych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMPs) – informuje PAN.

Członkowie Zespołu zwracają uwagę, że znaczny postęp, jaki nastąpił w ostatnich latach w badaniach nad komórkami macierzystymi, przyczynił się do wprowadzenia części z nich w fazę badań klinicznych oraz że nauka definiuje wiele typów komórek macierzystych, a stosowany podział związany jest z ich właściwościami oraz potencjałem terapeutyczno-regeneracyjnym. Zespół podkreśla, że terapie komórkowe nie są nowymi procedurami i są dobrze udokumentowane.

Więcej:
https://pan.pl/blog/oswiadczenie-zespolu-ds-komorek-macierzystych-i-terapii-komorkowych-przy-wydziale-v-nauk-medycznych-polskiej-akademii-nauk/

jp


Medycyna i biotechnologia