W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu będą wspierać przedsiębiorczość społeczną

18.07.2022
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

W Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu powstanie Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. Jego zadaniem będzie wsparcie badań diagnozujących potrzeby lokalnych podmiotów gospodarczych oraz tworzenie strategii ich rozwoju oraz analiz marketingowych – informuje uczelnia.

 Centrum będzie się mieścić w jednym z pozyskanych niedawno przez uczelnię budynków na poznańskim Starym Mieście, na zdegradowanym terenie dawnych koszar wojskowych. Znajdą się tam sale dydaktyczne, strefa studenta oraz strefy i pomieszczenia do pracy co-workingowej i warsztatowej, a także otwarta przestrzeń (częściowo przeszklona) między kamienicami.

Jednostka skupi się na świadczeniu usług na rzecz sektora ekonomii społecznej. Ponadto zajmie się pozyskiwaniem środków na tworzenie miejsc pracy, a także wsparciem szkoleniowym, doradczym i promocyjnym. Jednostka będzie także podejmować działania sieciujące dla różnych grup podmiotów. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Więcej: https://centrumprasowe.wsb.pl/192775-metamorfoza-budynkow-w-centrum-poznania

jsz


Nowoczesna gospodarka