Wkrótce otwarcie Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

28.09.2022
KUL

Badania naukowe, publikacje, międzynarodowe sympozja, konferencje, debaty, a także wydarzenia kulturalne oraz budowanie relacji pomiędzy studentami z Polski i Izraela – to główne zadania Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama J. Heschela, którego inauguracja odbędzie się 17 października 2022 roku. 

Jak poinformował rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KUL) Jana Pawła II ks. prof. Mirosław Kalinowski, prace nad powołaniem Centrum trwają od kilku miesięcy, będzie ono jednostką funkcjonującą w strukturze uniwersytetu. 

Planujemy, by poza działalnością naukową i badaniami dotyczącymi historii, kultury, wspólnego dziedzictwa oraz dialogu międzyreligijnego, przygotowywane były również projekty społeczno-kulturalne. Strategiczną kwestią jest zaangażowanie młodych ludzi z Polski i Izraela, wzajemne wizyty i wydarzenia z ich udziałem. Chcemy, by ta działalność była szeroko obecna w przestrzeni Internetu – powiedział ks. prof. Kalinowski.

jp


Szkolnictwo wyższe