Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu sygnatariuszem odnowionej deklaracji Magna Charta Universitatum

28.09.2022
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Bogumiła Kaniewska podpisała odnowioną deklarację Magna Charta Universitatum. W spotkaniu „Universities Engaging with Society in Turbulent Times”, które odbyło się we włoskiej Bolonii wzięło udział prawie 200 rektorów, prezydentów i innych przedstawicieli szkół wyższych.

– Konferencja toczyła się wokół wielu tematów, jednak dominującym było to, jak współczesne uczelnie mają angażować się w funkcjonowanie współczesnego świata. Niezwykle cenne było uzyskanie doświadczeń innych uniwersytetów, informacji, z jakimi trudnościami borykają się instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w innych krajach – mówi prof. Kaniewska cytowana w serwisie uczelni.

Magna Charta Universitatum po raz pierwszy została podpisana w 1988 roku, z okazji 900-lecia Uniwersytetu Bolońskiego. To deklaracja fundamentalnych zasad, na których powinna opierać się misja uczelni. Poznańska uczelnia jest sygnatariuszem Magna Charta Universitatum od 2018 roku.

Więcej: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/magna-charta-universitatum

 

jsz


Szkolnictwo wyższe