Wręczono Studenckie Noble

31.05.2023
NZS

W Warszawie rozstrzygnięto XIV edycję konkursu Studencki Nobel, który organizowany jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Każdy z dziewięciorga laureatów reprezentujących różne obszary nauki i sztuki otrzymał w nagrodę 5 tys. zł. 

Komisja konkursowa, złożona z 49 naukowców z 18 uczelni, wyłoniła 9 najzdolniejszych studentów: 

Nauki techniczne: Mateusz Krzyziński z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;

Sztuka: Olena Matoshniuk z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu;

Dziennikarstwo i literatura: Maria Lipińska z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego;

Nauki przyrodnicze i energetyka: Magdalena Trusińska z Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

Fizyka i astronomia: Mikołaj Zawadzki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego;

Medycyna i farmacja: Natalia Sauer z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu;

Nauki społeczne: Andrzej Porębski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

Nauki ekonomiczne: Jarosław Pawlik z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

Działalność społeczna: Jakub Wojtacha z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

jp


Wydarzenia